Chào Mừng Bạn Đến Với Gunny Lậu

EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Bạc
1
s6ƒ¥ Ñgüyễñs627 Trận02/10/202210.000
2
Bắc Phoi16 Trận02/10/20229.000
3
tiểu bạch kiểm6 Trận02/10/20228.000
4
s4┬↕↕‼‼lon↕↕ls43 Trận02/10/20227.000
5
Tàn°Dạ™3 Trận02/10/20226.000
6
s4kakakakas42 Trận02/10/20225.000
7
s1namlangtu676s12 Trận02/10/20224.000
8
s7Uchiha✿Obito︵²ᵏ⁴s71 Trận02/10/20223.000
9
²⁰⁰⁰ Dino ²⁰⁰⁰1 Trận02/10/20222.000
10
Bạch Phú Mỹ1 Trận02/10/20221.000